top of page
Closeup of Leaf

Circling

The art of conscious connection

Deze beoefening gaat over:

 • Je overgeven aan je ervaring van het huidige moment

 • Je vrij(er) voelen in verbinding met anderen

 • Echtheid en intimiteit ervaren in je relaties

 • Ontspannen in je lichaam aanwezig zijn  

 • Je bewustzijn verruimen

 • Zelfonderzoek via contact

Meestal ontstaat er een diepere verbinding als we de woordenstroom niet altijd leidend laten zijn in onze gesprekken. Dat kan in het begin onwennig en ongemakkelijk zijn. Maar hoe meer we kunnen ontspannen in het 'gewoon zijn' met elkaar en de maskers die we dragen worden onthuld, hoe meer er een authentieke manier van elkaar ontmoeten ontstaat.

In words we seek each other.
In stillness we find each other.

circling.jpg

We zijn voortdurend in contact met mensen. Het kan een gesprek met een collega zijn, een snelle interactie in de supermarkt of een diepgaand gesprek met je partner of een vriend. 

 

Toch leren we meestal niet de kunst van het bewust verbinden. De manier om ruimte te creëren om echt aanwezig te zijn, feedback te geven op een manier die kan worden ontvangen, of gewoon echt te luisteren naar wat iemand zegt in plaats van alleen maar te wachten op een opening om te spreken.

 

Veel van onze ontmoetingen gebeuren op de ‘automatische piloot’. Maar wat als je meer bewustzijn zou kunnen brengen in de manier waarop je met anderen communiceert? Hoe zou het zijn als je de kwaliteit van aandacht die je op je meditatiekussen hebt, wanneer je in de natuur bent of wanneer je opgaat in iets wat je graag doet, richt naar de persoon met wie je in contact bent?

 

Dat is waar magie plaatsvindt!

 

The Art of Conscious Connection is gebaseerd op Circling. Deze beoefening is een combinatie van meditatieve aanwezigheid, lichaamsbewustzijn en geweldloze communicatie, gecombineerd met echte nieuwsgierigheid en de bereidheid om kwetsbaar te zijn. We oefenen simpelweg om aanwezig te zijn bij wat zich op dat moment voordoet, zowel in onszelf als in verbinding met andere mensen, waarbij we afstand nemen van verhaal en aannames, het willen fixen  of veranderen van de situatie.

 

Door te cirkelen kun je jezelf volledig uiten en gezien worden zoals je bent. Het is een mooie en krachtige manier om  je aanwezigheid te verdiepen. Het enige dat je nodig hebt, is een moedig hart en de bereidheid om jezelf te zijn en kwetsbaar te zijn.

Wat wordt er aangeraakt en ervaar je in jezelf? De uitnodiging is om aanwezig te blijven bij: wat komt er nu op? Een sensatie, een emotie, een gedachte, een verlangen?

Door dit in te brengen zonder oordeel en verwachting dat er iets mee moet gebeuren of dat de ander het wel of niet begrijpt, kun je je op een diepere laag met elkaar verbinden. Wat gebeurt er nu voor jou in dit moment, wat voelt het meest waar voor jou op dit moment? Deze uitwisseling hoeft niet perse in woorden te gebeuren, en kan ook via het lichaam, stilte, beweging etc. worden uitgedrukt.

Eigenlijk is het ontspannen in het moment en ontdekken wat er verschijnt in jezelf en in het contact.

Circling is gebaseerd op deze 5 principes:

 

1. Commitment aan het contact

Dit is een uitnodiging om aanwezig te blijven in wat zich aandient in het contact. Dit principe brengt ons dieper in contact, voorbij de meer oppervlakkige lagen en we kunnen hierdoor ook meer intimiteit ervaren.
Intimiteit betekent: dat we elkaar echt kunnen zien en horen in wie we in dat moment zijn. En dit kan een van de spannendste dingen zijn die we in het leven doen! Onszelf in onze kwetsbaarheid laten zien en laten ontmoeten. 
Commitment aan de connectie vraagt ook om de ander te ontmoeten voorbij onze projecties, aannames, verwachtingen en ideeen die we bij de ander hebben. Het vraagt dat we met een frisse blik ieder moment opnieuw ontdekken: wat is er nu?

2. Vertrouw je eigen ervaring in dit moment

Dit principe nodigt je uit om te vertrouwen wat je voelt, of wat er in je opkomt. Door dat bewust te doen, komt er een onderzoekende kwaliteit omhoog waardoor je scherper kan gaan onderscheiden of wat er opkomt in gevoel of gedachten een gewoonte-reactie is of een pure sensatie. Iedere ervaring heeft je iets te zeggen en je mag erop vertrouwen dat er geen goed of fout is in wat er gebeurt. Alles klopt in dit moment terwijl het in het volgende moment ook weer anders kan zijn. En dit principe vraagt dan ook een flexibiliteit om steeds opnieuw te ervaren wat er is.

3. Verantwoordelijk zijn voor je eigen ervaring

Dit principe creëert een openheid in contact doordat we dat wat er in onszelf gebeurt niet buiten onszelf plaatsen of de ander er de schuld van geven. Omdat dit principe vaak optreedt bij meer onplezierige sensaties en gevoelens in ons, vraagt het om het vermogen om een tijdje met aandacht bij onze spanning te kunnen zijn om meer helderheid te krijgen in wat er gebeurt en hoe we ermee om willen gaan. Onze ervaring inbrengen zonder de ander de verantwoordelijk te houden, geeft juist de mogelijkheid voor ander om ook verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen ervaring. Het vraagt ook om de uitkomst los te laten.

4. Blijven op het niveau van sensaties

Als we in contact zijn met ons lichaam, zijn we meer hier nu aanwezig. Het beter kunnen voelen en delen van de sensaties die er zijn in ons lichaam zorgt voor meer levendigheid en betrokkenheid in het contact. Het blijft dan niet bij een ‘hoofdelijk uitwisselen’, maar je ontmoet elkaar op meerdere lagen.

5. Met de ander zijn in zijn/haar wereld

Dit principe houdt in dat we met een nieuwsgierigheid aanwezig met de ander in zijn/haar ervaringswereld op dit moment. Hoe is het nu om de ander te zijn? Het gaat er niet om dat je je probeert te verplaatsen in de ander. De vraag hoe het is om de ander te zijn, is een toegang tot het meer kunnen zien van de ander, een dichter bij elkaar komen. Je blijft altijd in contact met jezelf en voelt ook hoe het is om met die ander samen te zijn. Wat doet dat met jou? En dat kun je ook delen. Er hoeft niets te gebeuren. Het is een vrij onderzoek met steeds de nieuwsgierigheid naar wat de ander ervaart.

Wat brengt Circling:

Circling ontwikkelt je capaciteit om op te merken wat er in het huidige moment in je gebeurt, en meer te spreken vanuit je directe ervaring. 
Het helpt om anderen met meer openheid, kwetsbaarheid, eerbied en liefde te zien.
Het brengt meer licht en zicht op je relationele blinde vlekken, je ziet jouw waarheid in verbinding met anderen duidelijker en kan er beter woorden aan geven.

Circling maakt de verborgen potentie in jezelf en je relaties wakker.
Het brengt je praktisch toepasbare tools om meer flow te vinden in je dagdagelijks samenleven en samenwerken.
Het brengt meer levendigheid, mogelijkheden en magie in contact met anderen.

 

Het enige waar liefde echt om draait is WAARHEID, hoe het er ook uit ziet. Al is het wat we bestempelen als lelijk, ongewenst, pijnlijk of beschamend. Zodra we authentiek zijn en uiten hoe het werkelijk in ons is en hierin aanwezig zijn met elkaar, ontstaat er vanzelf verbinding en intimiteit. Met onszelf, het leven, met alles wat er is; dwars door de ongemakkelijkheid, starheid, afstandelijkheid en geslotenheid heen. Hierin is de gelukzaligheid van wie we werkelijk zijn te ervaren.​​

HOE ZIET EEN WORKSHOP OF MEERDAAGSE TRAINING ER UIT?

We verkennen vanuit verstilling en vertraging de verbinding met onszelf en met elkaar. Waardoor we steeds meer vrijheid ervaren in het 'onszelf zijn' in contact met de ander en met de groep.

Het betekent dat we de waarheid van wat hier nu is onderzoeken in plaats van uit gewoonte te reageren. We kunnen even gemakkelijk de gevoelens van ongemak, afstand, verwarring of het onbekende met iemand delen en verkennen, als gevoelens van kwetsbaarheid, nabijheid of waardering. Alles is welkom.

Een bijeenkomst bestaat uit diverse contactoefeningen, soms 1-op-1 en soms in kleinere groepjes of in de groep als geheel. Daarnaast ervaren we wat zich vanuit de stilte in de verbinding in de groep ontvouwt. Dit onderdeel heet surrendered leadership, waarbij we elke duidelijke structuur loslaten. Zo ontstaat er een natuurlijke, organische orde, en kan zich in iedereen authentiek leiderschap ontvouwen.  Er is hierdoor diepere verbinding, magie en hogere staten van bewustzijn mogelijk. We nemen de tijd om in de practice te landen - voor mensen die nieuw zijn.

 

Soms zullen we ook gebruik maken van muziek en beweging. ​

CIRCLING is een beoefening van meditatie in relatie en omvat:

 • Openstaan ​​voor niet weten en onzekerheid

 • Overgave in de ervaring van het huidige moment

 • Loslaten van iets proberen te laten gebeuren

 • Het herkennen van gebrek of leegte in onszelf als een blauwdruk voor wie we werkelijk zijn

 • Het volgen van de unieke beweging van wat opkomt en zichzelf laat zien

 • Je ontspannen voelen in je aanwezigheid en je niet onder druk gezet voelen om iets te moeten doen

 • Meer in je lichaam aanwezig zijn

 • Anderen zien als perfect waar en hoe ze zijn, inclusief de dingen die je wilt veranderen en je verlangen om ze te veranderen

 • Waarderen van anderen, zelfs als de verbinding pijnlijk voor je is

 • Afstemming op de kern van anderen en steeds gevoeliger worden voor de ware uitdrukking die door taal en het lichaam heen komt

 • Een vermogen om door te dringen in diepere waarheden

 • Verschillen verkennen om te zien of je projecteert of een krachtig inzicht biedt.

Karlijn is gecertificeerd CIRCLING facilitator door Circling Europe.

78535300_477472642892595_597854344752555
3b01d717-b845-4292-9cdf-4a4b632a83bb.JPG
79585187_477493006223892_114792230011325

Ervaringen

Jeremy Nijk

In augustus 2020 heb ik een circling, begeleid door Karlijn, bijgewoond. In een woord: geweldig!! Haar manier van begeleiden voelt heel natuurlijk aan, en ze heeft een bijzonder goed gevoel voor wat er in het moment “nodig is”. 

Daarnaast heeft ze een zeer aangename stem, en straalt ze als persoon een opmerkelijk fijne combinatie van plezier en rust uit. Wát een ervaring, ik kijk uit naar een volgende keer!

Sandrinha Gree

Ik heb meerdere circling sessie bij Karlijn bijgewoond in groepsverband. Elke keer voelde het weel weer een beetje spannend omdat het je direct in contact brengt met gevoelens in jou die het contact met een ander te weeg brengt en gevoelens die een ander ervaart in contact met jou. In het normale leven wordt dit nooit zo open en direct en kwetsbaar geuit en in circling wel. Deze eerlijke uitingen kunnen ongemak te weeg brengen of juist hele diepe fijne verbindende ervaringen. Karlijn biedt een authentieke, eerlijke, liefdevolle, zachte bedding waarin ze haar eigen raakbaarheid en menselijkheid durft te ervaren en te uiten en hiermee anderen uitnodigt zichzelf te openen. Het is voor mij een “simpele” formule met een magische uitwerking! Karlijn levert een grote bijdrage aan het effect door haar prettige manier van communiceren en de verstilde liefdevolle aanwezigheid die zij van Nature mee brengt.  Heel fijn Karlijn dat je hiermee doorgaat! 

Reny Yudelevitz

Karlijn weet met haar fijngevoeligheid en meditatieve aanwezigheid een veilige space te creeren die uitnodigt tot in verbinding zijn met de eigen authenticiteit inclusief de diepere lagen daarin. Ze biedt een goede bedding voor bijzondere en diepgaande waarachtige ontmoetingen en uitwisselingen.Haar begeleiding is intuitief, helder, ingevoeld en afgestemd op de (groeps)energie in het moment. Een erg bijzondere, rakende en inspirerende beleving. dankbaar voor deze ervaring van authentiek aanwezig zijn en relateren, die ik meeneem in mijn dagelijks leven.

Amana Bruijnje

Ik heb de eer gehad om kennis te maken met Karlijn en het geweldige circling werk dat zij doet. Karlijn is een zeer bekwame circling facilitator. Ik ervoer een heldere, warme, duidelijkheid en was meteen geraakt in mijn hart toen ze begon te spreken over wat Circling was. Karlijn is vaardig in hoe ze de groep begeleidt.


Er is een helder bewustZijn in haar aanwezig die ze mee brengt. Ze is in staat om zichzelf kwetsbaar en tegelijkertijd krachtig te laten zien. Open, verstilling, liefdevol, en enthousiast zijn ook kwaliteiten die ze mee brengt in haar circling bijeenkomsten. Ik kan niet wachten totdat ze haar eigen circling school start waar ik een opleiding kan volgen Het vraagt om meer ❣️

Richard Hall

Door heldere uitleg van Karlijn, haar liefdevolle aanwezigheid en het neerzetten van een veilige omgeving, was circling voor mij een bevrijdende ervaring! Onbeschrijflijk mooi hoe ik het verdriet, de angst, de vreugde en het ZIJN mocht ervaren tijdens de oefeningen. Tranen van vreugde en verdriet heb ik mogen loslaten.... zo bevrijdend. Dankbaar hiervoor lieve Karlijn ! 

Ivo Wantola

Ik vond het heel indrukwekkend, de circling. En de principes, omdat die zo helder zijn. Het opent zoveel mooie mogelijkheden. Hoe Karlijn circling leidt is zo krachtig en zo helder, voelend wat er nodig is. Het is zo mooi dat ze zichzelf kan laten zien en haar tranen kan laten stromen.

bottom of page