top of page

DE KRACHT VAN VERGEVING

 

In deze module CONNECT gaat het over de verbinding met onszelf en met onze omgeving en specifiek over het ontwikkelen van oprechte en warme menselijke relaties.

Toch blijkt dit niet altijd even gemakkelijk. Er bestaat soms een innerlijk conflict omdat we enerzijds de behoefte hebben om onze uniekheid te leven, en trouw aan onszelf te zijn. Maar anderzijds is er ook een behoefte aan harmonieuze relaties, erkenning en saamhorigheid. De valkuil is ofwel om los te staan van anderen en weinig verbondenheid te ervaren. Ofwel om jezelf op te offeren of weg te cijferen omwille van de relatie.

De kunst is dus om relaties te ontwikkelen waarin je merkt dat als je jezelf bent, je ertoe doet. Dat je elkaar kan zien en horen. En er werkelijk contact is. 

Dat vraagt om moed, commitment en zelfleiderschap om naar jezelf te kijken en er in eerste instantie te zijn voor jezelf. Voor jouw onvrije delen. Je ontwikkelt hierdoor meer zachtheid, zelfliefde en compassie wat doorwerkt in je relaties en andere gebieden in je leven.

Ik wil je voor deze week graag een VERGEVINGSoefening aanreiken. Deze oefening is gebaseerd op De Cursus in Wonderen, waar vergeving niet wordt gezien als iets wat de ene persoon als offer brengt aan de ander die onrecht heeft gedaan en een vergissing heeft gemaakt. Maar vergeving krijgt een diepere betekenis als je aan God vraagt om Ware Vergeving. In de Cursus in Wonderen worden Christelijke termen gebruikt en ik weet dat niet iedereen dit aanspreekt. Maar je kan er ook je Ware Zelf of je Innerlijke Leider of Spirit of welke woord voor jou het beste resoneert kunnen plaatsen.

Stap 1

De oefening begint met het je voor de geest halen van een moment waarin je door iemand bent geraakt. Terugdenkend aan dat moment; merk op dat je in onvrede bent. Kan je daar zonder oordeel naar kijken? Naar jouw eigen gevoelens van onvrede?

 

Weet: je voelt nooit onvrede om de reden die je denkt. De enige reden om onvrede te voelen is dat je je afgescheiden voelt van God. Dat kan zich uiten in dingen als 'ik voel me niet goed genoeg' en er kunnen dingen opkomen van vroeger, van dingen die je hebt meegemaakt. En het ego zal altijd verklaren waarom je je nu zo voelt en waar dat door komt.

Stap 2

Ware Vergeving doe je niet zelf. Het ego kan namelijk niet vergeven. Het weet niet wat vergeving is. Het enige wat je hoeft te doen is niet bang zijn om naar binnen te gaan. En vraag aan God om je te laten zien waar je nog niet volledig de liefde kan zien in jezelf en in de ander, waar je nog een pijn vasthoudt. 

Stap 3

Kijk met compassie naar je oordelen, je gedachten over de ander. Laat al je overtuigingen en gedachten voorbij komen over wat de ander in jouw beleving niet goed heeft gedaan. Je hoeft ze niet te verbergen, ze mogen omhoog komen, al je verhalen, je oordelen. God kan je alleen helpen als je alles laat zien. Je kan een altaar voor je zien waarop al die overtuigingen en gedachten neerlegt. Van hoe het anders had moeten zijn, wat jij anders had moeten doen, wat de ander anders had moeten doen. Leg het een voor een op het altaar, of in Gods handen.

Stap 4

Kijk nu iets dieper in jezelf: Wat geloof ik over mijzelf? Wat zijn mijn overtuigingen over mijzelf: ik ben niet goed genoeg, ik sta er alleen voor, ik doe er niet toe, niemand ziet mij, niemand respecteert mij, het is mijn schuld.  Wat is de werkelijke wond? Wat zit er onder? Wat raakt me nou eigenlijk echt? Vraag God om jou dat te laten zien. Doe dit samen. Misschien is het iets wat je niet had verwacht, misschien is het iets ouds vertrouwd. En leg ook deze overtuigingen op het altaar. Veroordeel het niet. 

Stap 5

Kijk naar wat de ander had moeten doen, zeggen. Hoe had hij/zij moeten kijken zodat ik me wel goed had gevoeld. Realiseer je dat hij/zij dit enkel zou moeten doen om te verbergen wat jij over jezelf gelooft. We willen dit als pleister, als troost. Dan zouden we even de gedachte niet hoeven voelen van "ik ben niet goed genoeg".

Stap 6

Geef deze relatie nu helemaal over, leg het helemaal in handen van God.  Zit zolang je dat fijn vindt in Stilte en luister en ontvang wat er voor je is te ontvangen. Dit is de ultieme kans om terug te keren naar innerlijke vrede en je te herinneren wie je werkelijk bent. 

bottom of page