Zoeken

Het pad dat tot niets leidtVolg dat pad dat tot niets leidt

Volg dat pad dat onder je voeten verdwijnt

Volg dat pad dat geen begin kent en geen eind

Volg dat pad volledig toegewijd


9 keer bekeken

In utter silence is the only possibility to merge, to meet, to share - Osho