Search

Het pad dat tot niets leidtVolg dat pad dat tot niets leidt

Volg dat pad dat onder je voeten verdwijnt

Volg dat pad dat geen begin kent en geen eind

Volg dat pad volledig toegewijd


10 views0 comments

Recent Posts

See All