top of page

Helend Luisteren

Investering

€47

Duur

4 Weeks

About the Course

Luisteren lijkt zo vanzelfsprekend, maar toch is het soms lastiger dan je denkt.

Want als we in gesprek zijn, luisteren we niet alleen naar wat iemand zegt, maar er is nog meer waar we vaak onbewust naar luisteren:

- de meningen en overtuigingen in onszelf
- het oordeel dat we hebben over de ander en/of wat er gedeeld wordt
- de lichaamstaal die iemand uitzendt
- ruis in de omgeving
- hoe we ons op dat moment voelen
- de eventuele dynamiek die er is in een relatie
- waar we geraakt worden in onszelf door wat de ander deelt
- de behoefte om dingen te willen oplossen of fixen

In deze cursus krijg je tools en tips aangereikt om de kracht van helend luisteren te ontdekken en toe te passen.

Helend luisteren is een wijze van luisteren waarin de ander zich helemaal gehoord en gezien voelt. Hetgeen wat er gedeeld wordt, komt als het ware 'thuis in zichzelf'.

Rumi schreef:" Ver voorbij alle ideeën over goed en kwaad is een plek. Ik ontmoet je daar."

Dit is precies waar helend luisteren over gaat. Het is een luisterhouding vanuit die plek voorbij goed en kwaad. Voorbij dit en dat. Voorbij wel en niet.

In het hoofd zijn we voornamelijk bezig om van alles te vergelijken, te vinden, op te lossen en te doen. Maar in het hart is er geen onderscheid en IS alles simpelweg zoals het IS.

Als je de ruimte krijgt om te delen wat er in je leeft en het wordt in alle openheid ontvangen, dan voelt dat als een JA, als een welkom.

Het is alsof de woorden die je hebt gesproken terugkeren naar jezelf. In het meest eenvoudige communicatiemodel is er een zender, een boodschap en een ontvanger. Het is een rechte lijn van A naar B. Met als doel dat de ontvanger de boodschap van de zender begrijpt.

Maar bij helende communicatie is er sprake van een cirkelbeweging waarbij de boodschap eigenlijk terugkeert naar de zender. Dat komt omdat de luisteraar de boodschap ontvangt in een open en liefdevolle ruimte en stilte waardoor de zender zijn eigen boodschap heel goed kan horen en deze als het ware weer terugkeert naar zichzelf.

Hierdoor ontstaat er meer vertrouwen, authenticiteit en verbinding in de relatie.

bottom of page